1. Vispārējie noteikumi

1.1. Modelbook.lv ir skaistumkopšanas topošo un esošo meistaru vienotais portāls, kas piedāvā klientiem apmeklēt skaistumkopšanas procedÅ«ras BEZMAKSAS vai ar ievērojami zemāku maksu. Savkukārt topošajiem meistariem tā ir iespēja neiespringt uz modeļu meklēšanu topošajiem meistariem, bet meklēt klientus veglāk un ērtāk kā lÄ«dz šim.

1.2. Modelbook.lv portāla darbÄ«bu uztur un administrē SIA Login Grupa, reÄ£.nr. 40103638267, juridiskā adrese: Ogre, Vidus prospekts 20/31, turpmāk tekstā Portāls.

1.3. Portālā var reÄ£istrēties ikviens, kuru interesē skaistumkopšana, t.i. klienti jeb modeles, kas vēlas apmeklēt skaistumkopšanas procedÅ«ras, topošie skaistumkopšanas profesionāļi, skaistumkopšanas meistari vai skaistumkopšanas saloni, skaistumkopšanas skolas, kas piedāvā savus pakalpojumus.

1.4. Portālā var bÅ«t pieejamas maksas un/vai bezmaksas procedÅ«ras. ProcedÅ«ras var pievienot gan profesionāli meistari, gan meistari, kas vēl tikai mācās. Portāls nenes atbildÄ«bu par šo procedÅ«ru kvalitāti.

1.5. Portālā ir iespējams reģistrēt 3 veidu profilus: klients, meistars, students.

1.6. Portālā ir izveidota iekšÄ“jā skaistumkopšanas skolu sistēma, kas atvieglo skolu darbu – palÄ«dz veikt studentu uzskaiti, sekot lÄ«dzi lÄ«guma termiņiem, nodarbÄ«bu grafikiem, palÄ«dz atrast studentiem modeles u.tml. 

1.7. Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazÄ«ties ar Vispārējiem Noteikumiem, kā arÄ« ievērot tos. www.modelbook.lv ir tiesÄ«bas jebkurā brÄ«dÄ« grozÄ«t un papildināt Noteikumus. ŠÄdas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.

1.8. Ja Portāla lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas aktivitātes Portālā, tad uzskatāms, ka attiecÄ«gais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brÄ«dÄ« spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram Portāla lietotājam ir pienākums regulāri pārlasÄ«t Noteikumus, lai savlaicÄ«gi bÅ«tu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrÄ«t Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot Portālu.

1.9. Katram reģistrētajam Portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus.

1.10. Portālā ir aizliegts veikt darbības un ievietot informāciju (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus) , kas:

1.11.1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā Ä«pašuma (autortiesÄ«bas u.c.) tiesÄ«bas;

1.11.2. aizskar personas godu un cieņu;

1.11.3. aicina uz vardarbību vai cita veida pretlikumīgu darbību vai bezdarbību;

1.11.4. ir vērsta uz naida vai nesaticÄ«bas raisÄ«šanu atkarÄ«bā no personas nacionālās, etniskās, rasu, reliÄ£iskās piederÄ«bas vai dzimuma, vecuma, invaliditātes vai jebkuru citu pazÄ«mju dēļ;

1.11.5. ir vulgāra, Ä·engājoša vai jebkāda citādā veidā aizskaroša;

1.11.6. satur datorvÄ«rusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatÅ«ras darbÄ«bai (drošÄ«bai);

1.11.7. ir nesaskaņota reklāma, ķēdes vēstules, surogātpasts u.tml.;

1.11.8. ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura vai kur tiek reklamēts video čats vai piedāvāts darbs video čatā;

1.11.9. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla darbÄ«bu un drošÄ«bu;

1.11.10. reklamē finanšu pakalpojumus, kuriem normatÄ«vajos aktos noteiktajā kārtÄ«bā nav izsniegtas licences finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā;

1.11.11. reklamē vai veicina neatļautas sacensÄ«bas, piramÄ«du peļņas shēmas, metodes, kas balstās uz pārdevēju vervēšanu;

1.11.12. pārkāpj normatÄ«vos aktus, ir nepatiesa, diskriminējoša, ļaunprātÄ«ga vai pretlikumÄ«ga.

 

1.12. Visi vietnē modebook.lv publicētie materiāli ir Portāla un tās lietotāju Ä«pašums un autortiesÄ«bu objekts, un tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtÄ«bā.

1.13. Portāla administrācija nenes atbildÄ«bu par lietotāju izvietoto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušÄs šÄ«s informācijas izvietošanas rezultātā. Izveidojot profilu vietnē modelbook.lv meistari un skolas apliecina, ka to sniegtā kontaktinformācija ir patiesa. 

1.14. Lietotāji uzņemas atbildību par savas izvietotās procedūras un satura patiesumu un atbilstību.

1.15. Administrācija ir tiesÄ«ga pēc saviem ieskatiem dzēst profilus u.c. informāciju, ja tajos tiek ievietota nesaskaņota reklāma, saukļi vai tajos netiek ievēroti citi Portāla lietošanas noteikumi. 

1.16. Portālā reÄ£istrētie lietotāji piekrÄ«t, ka portālā modelbook.lv var bÅ«t publicētas reklāmas, kā arÄ« reÄ£istrētajiem lietotājiem var tikt nosÅ«tÄ«tas reklāmas e-pasta vēstules no modelbook.lv.

1.17. Portāla lietotājiem ir aizliegta citu Portāla lietotāju profilu datu automatizēta apkopošana un apstrāde.

 

2. Personas datu konfidencialitāte/Privātuma politika

2.1. Skaistumkopšanas nozares informatÄ«vs portāls www.modelbook.lv augsti vērtē klientu uzticÄ«bu, tāpēc mums ir ļoti svarÄ«gi aizsargāt jÅ«su personas datus. Mēs aizsargājam jÅ«su konfidencialitāti atbilstoši ES VispārÄ«gajai datu aizsardzÄ«bas regulai (GDPR) un citiem piemērojamajiem ES un Latvijas likumiem. JÅ«su personas dati nekad un nekādā veidā netiks izmantoti ļaunprātÄ«gi.

 2.2. Šie noteikumi nosaka, kā Portāls apstrādā savu lietotāju personas datus un kādas tiesÄ«bas ir Portāla lietotājiem. 
2.3. Šie noteikumi ir piemērojami, ja Portāla lietotājs izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot Portāla sniegtos pakalpojumus.
2.4. Portāla privātuma noteikumi ir attiecināmi uz pakalpojumiem, ko piedāvā Portāls, taču noteikumi neattiecas uz pakalpojumiem, ko piedāvā citi portālā reģistrētie uzņēmumi vai fiziskas personas, produkti vai vietnes, kurās var būt iekļauti vai reklamēti modelbook.lv pakalpojumi.

2.5. Informācija par datu apstrādes pārzini:

SIA Login Grupa, reÄ£.nr. 40103638267, juridiskā adrese: Ogre, Vidus prospekts 20/31, turpmāk tekstā Portāls.

2.6. Informācija, ko Portāls apstrādā.

2.6.1. Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums profila izveidošanai un Portāla pakalpojumu saņemšanai.
2.6.2. Portāls apkopo noteiktu informāciju, lai lietotājiem nodrošinātu labākus pakalpojumus, kā arÄ« lai klients ar meistaru savā starpā varētu uzturēt komunikāciju.
2.6.3. Lietotāju reÄ£istrācija ir iespējama gan ar Facebook.com, gan draugiem.lv “pasi”. ReÄ£istrējoties Jums ir jānorāda informācija par sevi: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tel.nr. 
2.6.4. Pēc profila izveidošanas lietotājiem ir tiesÄ«bas norādÄ«t papildinformāciju, piemēram, profila attēlu, aprakstu, pakalpojumus un to cenas, specialitāti, darba vietu, portfolio attēlus, izglÄ«tÄ«bu u.c. informāciju.
2.6.5. Portāls apkopo informāciju par to, kādus pakalpojumus klienti rezervē un uz kādām procedūrām klienti piesakas.

2.6.6. Portāls apkopo studentu un skolu programmas, nodarbību grafikus.
2.6.6. Portāls apkopo ar piekļuvi saistÄ«tu informāciju par ierÄ«cēm, kuras JÅ«s lietojat, lai piekļūtu Portālam (piemēram, ierÄ«ces veids, operētājsistēma, interneta pārlÅ«ks, IP adrese, ierÄ«ces atrašanās vieta, pieslēgšanās laiks un ilgums). 
2.6.7. Portāls var apkopot un apstrādāt informāciju par JÅ«su faktisko atrašanās vietu. Portāls izmanto atrašanās vietas noteikšanas tehnoloÄ£ijas pamatojoties uz IP adresi. 
2.6.8. Kad veicat Portāla pakalpojumu apmaksu, Portāls var apkopot un apstrādāt informāciju par JÅ«su bankas konta nr. un bankas iestādi. 
2.6.9. Apmeklējot Portālu, lietotājam tiek attēlots informatÄ«vs paziņojums, ka tiek izmantotas sÄ«kdatnes. Aizverot šo paziņojumu, attiecÄ«gās ierÄ«ces lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrÄ«t informācijai par sÄ«kdatnēm. Pēc vēlēšanās sÄ«kdatnes iespējams kontrolēt un izdzēst. Daļai pārlÅ«kprogrammu var iestatÄ«t tā, lai tiktu bloķēta sÄ«kdatņu ievietošana ierÄ«cē. Tādā gadÄ«jumā lietotājam nepieciešams manuāli pielāgot iestatÄ«jumus ikreiz, kad tiks apmeklēts Portāls, un turklāt pastāv iespējamÄ«ba, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.
2.6.10. Rādot lietotajiem personalizētas reklāmas, identifikatori no sīkfailiem vai līdzīgām tehnoloģijām netiek saistīti ar sensitīvām kategorijām, piemēram, ar rasi, reliģiskajiem uzskatiem, dzimumorientāciju vai veselības stāvokli saistītām kategorijām.

 

2.6. Mērķi, kādiem Portāls apstrādā informāciju:

2.6.1. Informāciju, kas tiek apkopota, Portāls izmanto, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošos pakalpojumus, lai izstrādātu jaunus pakalpojumus, lai aizsargātu modelbook.lv lietotājus, piem. pārbaudÄ«tu identitāti un novērstu profilu pretlikumÄ«gu izmantošanu, lai nodrošinātu Portāla pienācÄ«gu funkcionēšanu un informācijas tehnoloÄ£iju drošÄ«bas apdraudējumu  savlaicÄ«gu novēršanu, kā arÄ« apdraudējuma pārvarēšanu un tā seku likvidēšanu. 
2.6.2. Apkopotā informācija tiek izmantota, lai palÄ«dzētu Jums sazināties ar citiem lietotājiem, kā arÄ« nodrošinātu ātrāku un vienkāršÄku Portāla koplietošanu ar citiem, kā arÄ« lai piedāvātu Portāla lietotājiem personalizētu saturu un reklāmu.

2.7. Veidi, kā citi var piekļūt lietotāja informācijai:

2.7.1. Portāls var apstrādāt JÅ«su datus, ja tas ir vajadzÄ«gs, lai izpildÄ«tu uz Portālu attiecināmu juridisku pienākumu, piemēram, saskaņā ar normatÄ«vajiem aktiem saņemts pieprasÄ«jums izpaust JÅ«su personas datus valsts pārvaldes vai tiesÄ«bsargājošÄm iestādēm; vai lai ziņotu par pretlikumÄ«gu rÄ«cÄ«bu.
2.7.2. Portālā tiek piedāvāta meklēšanas iespēja. Lietotāji var aplÅ«kot citu lietotāju profilā esošÄs procedÅ«ras un, piesakoties uz procedÅ«ru, meistaru un topošo meistaru (studentu) ievietoto saturu.
2.7.3. Portāla lietotāja profilā publicēto saturu var apskatÄ«t gan datorā, gan arÄ« viedierÄ«cēs, tāpēc šÄdu saturu, izmantojot Portāla, pārlÅ«kprogrammu vai ierīču piedāvātās iespējas, var bÅ«t iespējams saglabāt minētajās ierÄ«cēs. Lietotājam jāievieto tikai tāds saturs, ko varēs redzēt citi lietotāji.
2.7.4. Personas informācijai var piekļūt tikai Portāla darbinieki, darbu izpildÄ«tāji un pārstāvji, kuriem šÄ« informācija ir jāzina, lai to apstrādātu Portāla uzdevumā, un kuriem ir jāievēro stingras lÄ«gumā noteiktas konfidencialitātes prasÄ«bas.

2.8. Kā Portāls apstrādā personas datus:

2.8.1. Tavi personas dati var arÄ« tikt nodoti citām personām vai apstrādāti citos gadÄ«jumos, ja esam saņēmuši tavu piekrišanu.

2.8.2. Studenta dati tiek nodoti skaistumkopšanas skolai, kurā viņš reÄ£istrējas caur portālu.
2.8.3. Portāls var apstrādāt nepersonalizētu informāciju, piemēram, par esošo un topošo meistaru, kā arÄ« klientu skaitu, veikto rezervāciju skaitu un tamlÄ«dzÄ«gu statistiku. 
2.8.4. Mēs apzināmies, ka personas dati ir JÅ«su vērtÄ«ba, un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasÄ«bas un rÅ«pējoties par mÅ«su rÄ«cÄ«bā esošo JÅ«su personas datu drošÄ«bu. 
2.8.5. JÅ«su dati var tikt nodoti trešajām personām, ar kurām mēs sadarbojamies, lai varētu nodrošināt un uzlabot Portāla darbÄ«bu (piemēram, datu izvietošanas un uzturēšanas, datu un portāla drošÄ«bas, maksājumu apstrādes, risku un krāpniecÄ«bas novēršanas un atklāšanas, datu analÄ«zes, e-pasta izsÅ«tÄ«šanas, juridiskos un citus pakalpojumus). ŠÄdām trešajām personām var tikt nodoti dati tikai minimālā un nepieciešamā apmērā, lai mēs varētu nodrošināt savus pakalpojumus, turklāt tikai tad, ja tās ir uzņēmušÄs atbilstošas konfidencialitātes saistÄ«bas.
2.8.6. Portālā var tikt izvietotas un tev var tikt parādÄ«tas vai nosÅ«tÄ«tas trešo personu reklāmas. Mēs nekad nenododam reklāmdevējiem informāciju par lietotājiem un to personas datus, taču izmantojot šos datus reklāmdevējiem var bÅ«t tiesÄ«bas definēt savu reklāmas auditoriju.

 

2.9. Datu glabāšanas ilgums:
2.9.1. JÅ«su dati tiks uzglabāti, kamēr JÅ«s izmantojiet Portāla pakalpojumus un/vai esat reÄ£istrēti Portālā, neesat dzēsti vai paši izdzēsušies. 
2.9.2. Portāls uzņemas pēc Jūsu pieprasījuma dzēst no Jums iegūtos fizisko personu datus.
2.9.3. Lietotājam ir tiesÄ«bas pašam izdzēst savus personas datus, nosÅ«tot pieprasÄ«jumu uz Portāla e-pastu [email protected]. Pieeja profilam tiek bloķēta un informācija par lietotāju tiek izdzēsta no Portāla datu bāzes viena gada laikā. Minētais nogaidÄ«šanas periods nepieciešams, lai nepieļautu nesankcionētu darbÄ«bu veikšanu no trešÄm pusēm, izmantojot lietotāja piekļuves datus. 
2.9.4. Pēc profila slēgšanas personas dati var tikt apstrādāti, ja to paredz vai pieprasa normatÄ«vie akti.

2.10 Jūsu tiesības . Jums kā datu subjektam ir konkrētas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem.

2.10.1. TiesÄ«bas dzēst un ierobežot apstrādi. Portāla sadaļā “IestatÄ«jumi” lietotājiem ir tiesÄ«bas pārvaldÄ«t, labot un dzēst savu informāciju.

2.10.2. Portāla lietotājam ir tiesÄ«bas jebkurā brÄ«dÄ« apturēt sava profila darbÄ«bu un to slēgt, nosÅ«tot pieprasÄ«jumu uz Portāla e-pastu [email protected] . Pēc profila slēgšanas, profila informācija publiski vairs nav pieejama, bet paliek reÄ£istrēta datubāzē ar iespēju to atkārtoti atjaunot viena gada laikā kopš slēgšanas brīža. 
2.10.4. Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 13.p. Fiziskai personai ir tiesÄ«bas iesniegt sÅ«dzÄ«bu uzraudzÄ«bas iestādei par iespējamo personas datu aizsardzÄ«bas
pārkāpumu.

 

2.11. Noteikumu grozījumi:

2.11.1. Mēs paturam tiesÄ«bas laiku pa laikam pārskatÄ«t, modificēt un atjaunināt šo paziņojumu par konfidencialitāti. Ja veiksim šÄdas izmaiņas, šÄ« paziņojuma par konfidencialitāti grozÄ«juma vai modificēšanas datums tiks reÄ£istrēts. LÅ«dzu, regulāri pārskatiet šo paziņojumu par konfidencialitāti, jo Ä«paši pirms personas datu iesniegšanas mums. Ja šis paziņojums par konfidencialitāti tiks atjaunināts, mēs neziņosim mÅ«su lietotājiem par visiem atjauninājumiem, savukārt, ja bÅ«s ļoti svarÄ«gas izmaiņas paziņojumā par konfidencialitāti vai darbÄ«bās, kā mēs izmantojam jÅ«su informāciju, mēs veltÄ«sim komerciāli saprātÄ«gas pÅ«les, lai sniegtu jums atbilstošu paziņojumu.

2.12. Saziņa ar mums

2.13.1. Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistÄ«bā ar šiem noteikumiem vai JÅ«su personas datu apstrādi, JÅ«s varat ar mums sazināties, rakstot uz elektroniskā pasta adresi [email protected].
2.13.2. Sazinoties ar Portālu, tiek saglabāta JÅ«su saziņa. Mēs varam izmantot JÅ«su e-pasta adresi, lai informētu JÅ«s par mÅ«su pakalpojumiem vai izmaiņām.

  1. Apmeklējot modelbook.lv, JÅ«s piekrÄ«tat modelbook.lv lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot.
  2. Šie lietošanas noteikumi var mainÄ«ties, tie stājas spēkā ar publicēšanas brÄ«di portālā modelbook.lv;